c_300_250_16777215_10_images_7c1da071-f80d-4467-8fc4-3d7500adfd18.jpg

ترکمن سسی- ترکمن صحرا شاعران توانای زیادی دارد،شاعرانی که برخی از آنها علیرغم استعداد نهفته ای که دارند در عین نام آشنایی در میان علاقمندان به شعر و ادب ترکمنی در گمنامی خاصی میان عامه ی مردم بسر می برند.

 

ناصر مارامایی متخلص به گوکجه متولد سال 1352 در روستای باغلی مرامه گنبدکاووس است،شاعر خوش ذوقی که شاعری را از سال 1380 شروع کرد،به گفته ی خودش تا دبیرستان بیشتر نخوانده است ولیکن استعداد بالایی در سرودن اشعار ترکمنی دارد،وی این استعداد نهفته ی درون خویش را پرورش داده است و هم اکنون اشعار زیادی از وی در گروه های مجازی منتشر می شود،اشعاری که رنگ و بوی عاشقانه آن شهرت بیشتری دارند ولیکن در میان اشعار این شاعر می توان به مضامین اجتماعی زیادی دست پیدا کرد،مضامین و مفاهیمی که نشان از مردم داری این شاعر دارد.

 

در زیر چهار شعر از این شاعر خوش قریحه را می خوانید.

 

 

*کۆرادیب گیدما

 

گؤزلرئنگی آچئغئن بۆیروُلان دوُنیا.

بۆیروُغدان ایمانئنگ کۆر ادیب گیدما

یاغتی جهانیندا ارکانا یاشاب... 

بیهۆدا عؤمرینگی پیرادیب گیدما.

 

 

چیغماغین انسانئنگ انسان تؤرئندأن 

شیطان نفسه گیریب یؤرما اۆریندأن

سال ألؤمینگ یادا غۆرغما گؤرینگدان

آخئرات منزلئنگ دار ادیب گیدما.. 

 

 

سیلاسانگ سیلاغین ایلکی آتانی..

گرگ دیر آلقیشی آلغین پاتانی..

مال بیلن دوُنیانی یؤقدیر تؤتانی.

دوُنیانینگ مالینی یار ادیب گیدما..

 

 

گئچر عؤمرینگ غمده  کاده هم سرخۆش

تؤرینگدا یاشاسا قۆمینگ قارینداش..

تۆیینگدا یاسئنگدا گرگ دیر قارداش..

قارداشینگ مأهرینگا زار ادیب،گیدما.

 

 

آسمانینگ تاجینده ییلدیز دؤرأدسئنگ.

آلتئندان زرینگی مالینگ گؤر ادسئنگ

غۆجیر مردان بۆلۆپ داشی اریئدسئنگ

اجیزی  زۆر بیلن حۆر ادیب گیدما...

 

 

ایل ایچیندا بؤلسانگ ایل بیلن یاشا

شریغئت یؤلیندان یؤل بیلن یاشا

یاغشی نیت دوُغری پأل بیلن یاشا

گؤنالر تایالاب بار ادیب گیدما..

 

آزاشأن بندانی یتیرگین یؤلأ

اؤغئل غیزئنگ سؤیسئنگ سۆیمأگین آلأ

ایله خایر ادسئنگ آلماغین دیله...

آخئرات خایرینگی جأر ادیب گیدما.

 

 

گؤگجه قایئل بؤلسانگ دییأن سؤزینگا

حاق یؤلینا یؤراب دؤنما ایزینگا...

عؤمرینگی یاز بیلسئنگ اگر اؤزینگا

گؤلستان گؤۆنینگی خار ادیب گیدما..

 

 

ناصرمارامایی(گوکجه)

 

*خؤش ایلار

 

یالانچی دا داریغمانی حۆش بؤلسانگ.

غۆغالی باش دارغۆرساغئنگ حۆش أیلار

غمزیغیب سن غم یؤپینأ چۆلاشسانگ..

دوُمه دوُمه غارا گؤزینگ یاش أیلار..

 

 

یاغشی،سؤزلر جۆشۆپ مدأم دیلینگدا

همت یاراغ باغلاب بیلسئنگ قۆلینگدا.

مردان ییگیت بۆلسانگ مدام ایلینگدا..

اؤز تؤرئنگدا ایل طاییپانگ باش أیلار.

 

 

یاغشی لیغا یاغشی بۆلۆپ یؤریسئنگ..

کؤینه لرینگ ساپاغینی ساریسانگ..

دیلئک دوُشسأ داشأ دؤنمأن اریسئنگ

خایرایشأ تانگری خایر دوُش أیلار...

 

 

 

یاغشی لیغدان تانیسالارآدینگی..

ارئس اؤجاغا تۆتاشدیرسانگ اؤدینگی

ایل یاسینا یتیشدیرسئنگ دادینگی..

ایل قارداشی سیلار سنی خیش أیلار

 

 

پأیخاص بۆلۆپ تؤره سالسانگ باشینگی

انه آتا گؤزدن دوُکسئنگ یاشینگی..

گۆر ماشغالا غئسغانماسانگ آشینگی.

ارئس چاناغینگ یاغشی پألینگ آش ایلار

 

 

نه یازیلسا اؤنگدن اگر آلینگا..

قناعات ایله گین رزئق مالینگا

برمئگین بۆش هؤۆأس نفس پألینگا

یامان پألینگ ۆجدانیگدان داش بۆلار.

 

 

شکۆر ایله گۆگجه کۆپدن آزینگا..

دأنلاماغین هرگیز بئشئن دوُزینگا

غۆللیق ادگین خاتین اۆغل قیزینگا

مأهردن یۆرکلر دینگه جۆش ایلار...

 

ناصرمارامایی(گوکجه)

 

*یگیت من

 

ارئسغال اوجوقینا چویینیب یاتان.

قناعات دوغاسین قئلان یگیت من

قولدن قازانچ نانا سؤینئب یاتان..

دونیانینگ جپاسین بیلن یگیت من.

 

 

باقاراین مانگلاینگ دوکن درینا.

باقمارین دونیانینگ آلتین زرینا

تؤریما بگنئب قارا یرینا...

توپراقینگ یؤرگین دیلئن یگیت من

 

 

باریمی اییه رین سرمرین الیم.

دونیانینگ مالینا برمرین پألیم.

دوشمان قولین توتیب غیرمارین ایلیم.

ایلینگ حوش گونینا گولئن یگیت من..

 

 

غوردینا غورد بولیب بؤرگیته بۆرگئت.

مردینا مرد بولیب ایله قوچ ییگیئت.

ایلیمینگ تۆییندا یتیریب سارغیئت

 صحرانینگ بورینده بولان یگییت من

 

 

یاغشیا قارشیلاب بارمارین پیسا..

نامیس گوزین بوراب جان بریب دوسا

تویلارا چرمنیب بارارین یاسا....

ایله جانیب بریب اؤلئن یگئیت من

 

 

قارنیمی آچ ادیب گوزیم دوق ادیب.

دوشمانینگ اورینده یایم اوق ادیب .

نامارادی یوق ادیب مردی حق ادیب.

جولگه لرده تالانگ سالان یگییت من.

 

 

اسله مرین سرای یابیر قلاسین..

دونیانینگ پارلایان اؤۆسئن جلاسین.

تانگری غضبیندن آلمام بلاسین..

ایمانینگ تؤریندن گلئن یگیت من 

 

داغلاردا یاشاسام آرسلانین گؤریب

غیرآتیمی منیب صحرانی،سۆریب.

دایخان بۆلسام دینگه دانه می اۆریب

اللرینگ زحمتین اۆرأن یگیت من..

 

 

انه عطا تاجیم گوزیمینگ آغی..   

قارداشا بولارین بیر آرقا داغی.

قوچاقلار خیرینا اکه رین باغی.

قارینداش گؤونینی آلان یگییت من.

 

 

گوگجه من انگمرین هیجرانا بیلیم.

اوزگه  ایلی سوییب گچمرین ایلیم.

انه دیلسیز هرگیز سایراماز دیلیم.

دوتارینگ سازینی چالان یگییت من.

 

 

ناصرمارامایی(گوگجه)

 

*آتا

 

ارتیر گدیب گیجه گلسنگ اویینگا.

سن سینگ طاییفامینگ آدی سن آتا

ایشدن گلیب باقسانگ اودلی کویینگا.

ماشغالانینگ اوجوق اودی سن آتا..

 

سن سینگ  قلامیزینگ نوری چراسی.

سن انجیسانگ بولار یؤرک یاراسی..

سن سینگ گوزی میزینگ آغی قاراسی

سن سینگ نپس شمال بادی سن آتا

 

ایشه گیدسنگ انم یؤلینگ قارایار.

قارداشلاریم سنینگ اغورینگ یوره یار.

آیرا گزسنگ یورکلرمیز اره یار...

سن سینگ یورک دویغی دادی سن آتا

 

باتیر بولسانگ ایلیم  سندن آد ادر

ساواش تورسا ایل آتا پریاد ادر..

شهید بولسانگ واطن سندن یاد ادر.

 واطنینگ  شهوراتی یادی سن آتا...

 

مردان آتا ایله گتیر آزادی...

غیرآت منیب نعره چکر پریادی.

آغوز خانینگ کوکین نندیر ذریادی.

ایل اوبانینگ بییکُ مردی سن آتا...

 

گوگجه آتانگ بیلن دورانی سورگین.

بۆل بزرگن بولسا دونیانی گورگین.

یاغشلیق مرادنلیق اوراغین اورغین.

 یۆرکلر،درمانی دردی سن آتا..

 

 

ناصرمارامایی(گوکجه)

دیدگاه‌ها  

0 #1 آرمان 1395-04-05 22:54
واخ ناصرجان!
ناجره قوشغینی شول آلتیجیق (همزه) و یدی جیک لر بلن گلشیک دن قاچریبدرسینگ. ناحق اوقیماغنی قینالدبدرسینگ. مختومقلی نگ یولی بلن گیدیبر. ضرر چکمرسینگ. کاسی اوتایده بو تایده اوز اوزلری تازه رسم الخط چقاردیق بیله یازمالی دال بیله یازمالی دیب یورانلره اینانیب یورمه. اولار حاضر اوزلریندن بولیان سوراغلره جواب بریب بیلمانی یورلر. نامه اوچین ق نی غ و ی نی ئ یازیارلر؟ نامه اوچین نفس یرینه نپس یازیارلر؟و....آچیق جواب برسینلر .

گوزلرینگی آچغین بویرولان دنیا
بویروغدان ایمانینگ کور ادیب گیدمه
یاختی جهانینگده ارکانه یاشاب
عمرینگی بیهوده پیر ادیب گیدمه

آزاشان بنده نی یتیرگین یوله
اوغل قیزنگ سویسنگ سویمه گین آله
ایله خیر ادسنگ آلمه غین دیله
آخرت خیرنگی جار ادیب یورمه
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

نوین وب گستر

 

 

 

 

گرمایش تابشی تنور گازی